„Шесто чуло“ Мирољуба Тодоровића

„Можда смо на путу према једном планетарном мишљењу, једном мишљењу које је неодвојиво од започетог планетарног искуства.“
Акселос1)

Мирољуб Тодоровић је рођен 5. марта 1940. године. Рођен је са Сунцем у Рибама.  Анализом астролошких ефемерида за дату годину и дати датум сазнајемо да аутор има предиспозиције за постојање онога што бисмо, лаички, могли назвати „шестим чулом“. Свакако да га оно нејасно, оно надреално и метафизичко одувек привлачи. Покушаћемо да пратимо трагове хороскопа, астрологије и синхроницитета у одређеним аспектима његовог стваралаштва.

Белешка, коју је аутор оставио једне суботе 24. фебруара 1979. у Дневнику сигнализма објашњава нам значај планетарног код античких Грка. Наиме, они су „суштину планетарног“ видели у „лутајућем путовању“.2) Рибе, као дванаести хороскопски знак, као трећи водени знак,3) свакако могу бити схваћене као симбол лутања. Симбол вечите потраге за неким вишим смислом. Верује се да постоји двострукост овог знака, Рибе које пливају узводно и Рибе које пливају низводно. Стално кретање присутно је у њиховим животима. Поставља се питање: можемо ли аутора сматрати „оним који лута“?

У Дневнику сигнализма приметна је заступљеност астрологије. Конкретно, дневног хороскопа за Рибе. Први траг хороскопа проналазимо у оквиру белешке остављене у недељу, 17. јануара 1982. Рибама се тог дана „предвиђала“ добра воља, жеља да помогну другима, али и свест о томе да им неће бити узвраћено истом мером.4) Скоро три месеца касније, 13. априла исте године, аутор поново наводи дневни хороскоп за Рибе. Меланхоличне су тог дана и прати их осећај кривице.5) Крај маја, дате године, Рибама доноси промену расположења и лепшу енергију.6)

Прву белешку о дневном хороскопу за Рибе 1983. године, Мирољуб Тодоровић оставља у недељу 6. марта. Оно што је посебно интересантно код ове белешке јесте пропратни ауторов коментар. Рибама се тог дана „предвиђа“ добро расположење, наклоњеност звезда, велика жеља за радом, али и неки „пресудан” глас. Аутор ће након фрагмента из дневног хороскопа за његов сунчани знак написати: „Хвала Богу!“7) 13. јуна исте године Рибама се даје нада да ће се њихови планови остварити, али им се препоручује да буду стрпљиви.8) Последња белешка о Рибама остављена је у понедељак, 14. новембра, и указује на могуће промене у пословном животу свих Риба, као и на постојање неких „лепих тренутака“ везаних за приватни живот припадника овог знака.9)

Интересантан је податак да је своју песничку књигу Пуцањ у говно Мирољуб Тодоровић желео првобитно да наслови као Хороскоп.10) Да бисмо сазнали да је, три месеца касније, Драган Лакићевић из издавачке куће „Рад“ одбио „књигу Хороскоп“.11) Књига Пуцањ у говно објављена је 2001. године, у издању Београдске издавачке куће Латрина.

Поменули смо раније да ће се наша потрага за елементима астрологије у делима Мирољуба Тодоровића односити и на постојање одређених синхроницитета и случајности. Наиме, у прилог тези да је шесто чуло аутора пронашло своје место и у његовим делима, може нам послужити белешка из Дневника сигнализма, написана 8. августа 1982. године, у оквиру које аутор пише о торнаду, који изазива „кишу риба“ када се формира изнад воде. Поменута киша риба догодила се „у ноћи између 22. и 23. јула 1892.“ године.12) Упоредним проучавањем астролошких ефемерида за дати датум, и ефемерида за датум ауторовог рођења долазимо до више него занимљивих сазнања. Наиме, у ноћи када се догодила поменута киша риба, астролошко Сунце је било на самој граници два знака, на последњем степену Рака. Месец и Венера били су у Раку, а Рак је први водени знак. Приметна је велика заступљеност воденог елемента, једна права атмосфера за „астролошку кишу“. Интересанто је и то да је аутор рођен у години када је астролошки Јупитер био у Овну (уз његову Венеру и Сатурн), а у ноћи кише риба такође је астролошки Јупитер био у Овну. Јупитер је планета која за дванаест година обиђе један астролошки круг, стога шансе да се догоди овакво поклапање датума нису мале. Остаје отворено питање: да ли је аутор случајно оставио баш ову белешку, за баш овај датум или је следио шесто чуло?

У оквиру књиге Дневник сигнализма (2) 1984-1989, Мирољуб Тодоровић пише и о Климактеричним годинама.13) Наводи веровања „старих астролога“, који су сматрали да  седма и девета година живота, када се помноже са непарним бројевима, дају као резултат критичне године у животу одређеног натуса. Истичући и велики утицај Сатурна „зле планете“, као и „Велики климактеријум“ који се односио на 63. годину живота коју би преживео „мали број људи“.14)

У оквиру песничке књиге Свиња је одличан пливач и друге песме у песми „Сасвим свеједно“, Мирољуб Тодоровић пише и следеће стихове:

„ (…) ја имам шесто чуло технички сасвим
исправно њиме ћу ићи на Венеру…“15)

Овим стиховима могли бисмо потврдити нашу тезу о „шестом чулу“ аутора, али и затворити наше мало истраживање и потрагу за астролошким елементима присутним у његовим делима.

Литература

Мирољуб Тодоровић, Свиња је одличан пливач и друге песме, Тардис, Београд, 2009.
Тодоровић, Мирољуб, Дневник сигнализма 1979-1983, Тардис, Београд, 2012.
Мирољуб Тодоровић, Дневник сигнализма (2) 1984-1989.

Ауторка: Рајна Цветковић

ФУСНОТЕ:

ФУСНОТЕ:
1 Преузето из књиге Мирољуба Тодоровића, Дневник сигнализма (2) 1984-1989,електронски извор, 96. http://www.miroljubtodorovic.com/pages/zacitanje.htm
2 Мирољуб Тодоровић, Дневник сигнализма 1979-1983, Тардис, Београд, 2012, 7.
3 Атролошки знаци деле се по елементима, и могу бити: ватрени, земљани, ваздушни или водени.
4 Исто, 213.
5 Исто, 302.
6 Исто, 354.
7 Исто, 550.
8 Исто, 684.
9 Исто, 762.
10 О овој намери аутора више сазнајемо у белешци из дневника коју је написао 13. септембра 1983. године.
11 Мирољуб Тодоровић, Дневник сигнализма 1979-1983, Тардис, Београд, 2012, 773.
12 Исто, 415.
13 Климактеричне године односе се на појам из традиционалне астрологије и указују на критичан период по физичко здравље натуса и његову виталност.
14 Мирољуб Тодоровић, Дневник сигнализма (2) 1984-1989, електронски извор, 257. http://www.miroljubtodorovic.com/pages/zacitanje.htm
15 Мирољуб Тодоровић, Свиња је одличан пливач и друге песме, Тардис, Београд, 2009, 63.
Scroll To Top