Токови сигнализма

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Четвороглави Вид
Нестрпљење мача да постане лопта. Велимир Хлебњиков Текст који следи мора бити о једној тези…
Бркови песничке свести
Франко Бушић, Чаробнице црвенкапичина. Избор песама из три збирке Франка Бушића: НАДреализам је подДАДА, Остани…
Сигнал слободе
Илија Бакић, Читање сигнала, Everest media, Београд 2017. Књига Илије Бакића Читање сигнала условно речено представља једно…
Сигналистичка машина
Након готово педесет година постојања сигнализма, у који сам се (почетком 21. века) спонтано укључио…
Марина Абрамовић – сигналисткиња
Марина Абрамовић је несумњиво припадала сигналистичком покрету. У њему је као уметница и стасала. Шта…
Блистави цветови сигнализма
Мирољуб Тодоровић, Извори сигнализма - интервјуи, Библиотека „Сигнал“, Београд 2018. Нова књига Мирољуба Тодоровића, објављена…
Романескни различник Мирољуба Тодоровића
ПРИЛОГ ПОЕТИЦИ СИГНАЛИСТИЧКОГ ЖАНРА I Из данашње перспективе, Мирољуба Тодоровића можемо назвати не само првим,…