Дневник сигнализма

„Шесто чуло“ Мирољуба Тодоровића
„Можда смо на путу према једном планетарном мишљењу, једном мишљењу које је неодвојиво од започетог…