Сигнализам

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Четвороглави Вид
Нестрпљење мача да постане лопта. Велимир Хлебњиков Текст који следи мора бити о једној тези…
Сигнал слободе
Илија Бакић, Читање сигнала, Everest media, Београд 2017. Књига Илије Бакића Читање сигнала условно речено представља једно…
Сигналистичка машина
Након готово педесет година постојања сигнализма, у који сам се (почетком 21. века) спонтано укључио…
Марина Абрамовић – сигналисткиња
Марина Абрамовић је несумњиво припадала сигналистичком покрету. У њему је као уметница и стасала. Шта…
Блистави цветови сигнализма
Мирољуб Тодоровић, Извори сигнализма - интервјуи, Библиотека „Сигнал“, Београд 2018. Нова књига Мирољуба Тодоровића, објављена…
Романескни различник Мирољуба Тодоровића
ПРИЛОГ ПОЕТИЦИ СИГНАЛИСТИЧКОГ ЖАНРА I Из данашње перспективе, Мирољуба Тодоровића можемо назвати не само првим,…
„Шесто чуло“ Мирољуба Тодоровића
„Можда смо на путу према једном планетарном мишљењу, једном мишљењу које је неодвојиво од започетог…