Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић.

Овде можете прочитати све текстове:

 1. Душан Стојковић: Остварене визије сигнализма
 2. Јелена Марићевић: Препарирани фаун
 3. Горица Радмиловић: Мутно, логично, док се очи не умоче у слово
 4. Владимир Б. Перић: Сигнал иза М.
 5. Марко Ђукић: Кључ за говно: ‘Пуцањ у говно’ Мирољуба Тодоровића
 6. Јелена Марићевић: Поетика птице грабљивице
 7. Рајна Цветковић: ‘Шесто чуло’ Мирољуба Тодоровића
 8. Урош Ристановић: Полни сплет
 9. Маријана Јелисавчић: Сигнализирање – рикошетирање читаоца
 10. Мирјана Бојанић Ћирковић: Романескни различник Мирољуба Тодоровића
 11. Милена Кулић: Блистави цветови сигнализма
 12. Душан Стојковић: Марина Абрамовић – сигналисткиња
 13. Слободан Шкеровић: Сигналистичка машина
 14. Федор Марјановић: Сигнал слободе
 15. Јелена Марићевић: Бркови песничке свести 
 16. Јелена Зеленовић: Четвороглави Вид
Scroll To Top