Цртица о полном слоју књиге Свиња је одличан пливач и друге песме (2009) Мирољуба Тодоровића

Међу многим слојевима које књига Свиња је одличан пливач и друге песме1) Мирољуба Тодоровића садржи посебно се издваја њен полни / еротски слој. Због тога, читалац ће се неретко, али најчешће изненада, сударити са лирски исказаним тренуцима полних прохтева, полног искуства, те са њиховим резултатима у виду полне љубави и полних болести. Издвајањем текстова који садрже елементе полног као чиниоце лирске ситуације, у књизи Свиња је одличан пливач и друге песме можемо пронаћи целовиту схему и успоставити нит једног модерног полног догађаја.

Тако ће се у песми Данас за вас, тој ‘карневалској поворци’, оштрој и кондензованој критици друштва, човекова егзистенција означити као ‘супротстављање новчаним тешкоћама’, али и као супротстављање ‘повећаним полним прохтевима’. Дакле, као прва потешкоћа коју треба превазићи при успостављању хармоничног живота указује се мањак материјалних добара; у тесну везу са њом доведена је и друга препрека – наглашен сексуални нагон, а не би било сасвим погрешно ни, због блискости две слике, помислити да је за задовољење полних извољевања потребан новац. Криза телесног појачана је у овом следу реторичким питањем ‘да ли сте задовољни првим полним / искуством’ из насловне песме Свиња је одличан пливач; иако директан одговор изостаје, читалац донекле може наслутити исходиште у виду изгубљене невиности и коментара ‘уосталом сваком је / зајамчено право на жалбу’. Полне љубави описане су у чак две песме ове књиге у којима, парадоксално, љубав као састојак изостаје, али се уместо тога наглашава практични, технички део полног чина. Прва од њих под насловом Соитије (сношај) јесте својеврсно упутство када и како чинити полне љубави, са посебним освртом на мере опреза и заштите пре, током и након чина. Друга, коју од песме Соитије у циклусу Чорба од мозга дели само текст Задржавање прдежа, јесте песма Трбобоља, у којој се тврди да до бола у стомаку може доћи и због ‘претераног уживања / полне љубави’. Ови записи, који много више личе на упутства и савете него на песме, по свој прилици су састављани према Народном учитељу Васе Пелагића.

Ваља на овом месту рећи и реч две о односу Тодоровића према Пелагићу, премда би то могла бити тема једног опширнијег текста. Наиме, у једном Тодоровићевом писму од 2. јануара 2015. поводом расветљавања судбине свог деде Аћима Јелића аутор каже: ‘Дружио се са Васом Пелагићем и српским конзулима у Приштини и Скопљу, Нушићем и Миланом Ракићем‘.2) Осим породичних, снажне су и литерарне везе Тодоровића и Пелагића; тако се поред коришћења Народног учитеља за грађу лирских записа у збирци Свиња је одличан пливач и друге песме (Чорба од мозга) исти извор користи и за два цитата у Дневнику сигнализма, од 13. маја 1981. (Увобоље), и 20. јуна 1981. (Подригивање).

Читајући даље песме из збирке откривамо да се, као друга нуспојава упражњавања полне љубави, јавља и могућност промене изгледа полног органа. Тако се у песми Две пеге на пенису исповедним тоном експлицира појава црвенкасто-беличасте пегице на овом важном органу, те брига због тога ‘што се обе пеге / стално повећавају’. На њу се асоцијативно надовезује запис Свраб на полним органима (такође према Пелагићу) из циклуса Чорба од мозга, који упућује на могуће изворе болести и лечења свраба.

Симболику пениса и важност мотива заразе, промене и болести на полном органу, те метафорику и могуће размере ове уметничке слике најбоље показује филм Мише Радивојевића Квар. Две су кључне тачке које чине ово дело: болест главног јунака која се оспољава у виду херпеса на пенису, и која са собом повлачи питање сексуалних, социјалних и интроспективних нивоа и односа, те болест друштва, која се манифестује кроз догађаје на послу и у кући. Насупрот Тодоровић / Пелагићевом леку који укључује, као превенцију, мазање лоја или зејтина (Соитије), односно клистир ‘сланом водом / помешаном са сирћетом’, филм Квар нуди алтернативна решења испрва у виду психотерапеутских сеанси, потом у доказивању потентности са другим партнеркама, да би се као последња могућност указала интроспективна сагледавања и самопомоћ:

"Мени се чини да се, овај, неки тежак квар десио том човеку. Тај квар се пренео на све нас, сви смо у квару. Неко то не примећује, неко не жели да примети. И ја сам у квару, и у том смислу друг уредник не греши. У тешком квару. Ја ћу покушати да га отклоним. Не знам колико ћу успети. Уосталом, то је мој проблем. Нека се свако замисли над својим кваром".

(Квар)

Напослетку, кратки пут кроз овај аспект збирке Свиња је одличан пливач, као својеврстан омаж поступцима својственим сигналистима, ваља завршити произвољно узетим стиховима из песме Само ја лежем прилично касно:

урадили сте оно што се од вас очекивало
пријатно задовољство као спонтани побачај
што можете да одбаците данас не остављајте
за сутра.

Аутор: Урош Ристановић

ФУСНОТЕ:

ФУСНОТЕ:
1 Све песме према издању: Miroljub Todorović, Svinja je odličan plivač i druge pesme, Tardis, Beograd 2009.
2 Hana Younis, Daša Jelić: pogled u život jedne žene u posljednjim decenijama osmanske uprave u Sarajevu, Everest media, Beograd : 2016, стр. 89. Такав податак о Аћиму Јелићу налазимо и у Дневнику сигнализма: ‘Дружио се са Васом Пелагићем и Нушићем‘. Miroljub Todorović, Dnevnik signalizma, Tardis, Beograd : 2012, стр. 164.
Scroll To Top