Свиња је одличан пливач

Полни сплет
Цртица о полном слоју књиге Свиња је одличан пливач и друге песме (2009) Мирољуба Тодоровића Међу…