Урош Ристановић

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Полни сплет
Цртица о полном слоју књиге Свиња је одличан пливач и друге песме (2009) Мирољуба Тодоровића Међу…
О хазард поезији
Поезије мамац то је голи врабац Урош Ристановић, Сутра, Едиција Сент, Нови Пазар 2018. Пишући…
НЕВЕРЕ И ЗАБЛУДЕ

предрасуда звана Кама сутра и слично