ПОЗИВ ЗА ТЕМАТ

ПОЗИВ

свим заинтересованим да својим ауторским радовима узму учешће у формирању садржаја првог броја часописа за културу и уметност КУЛТ. Уредништво КУЛТ-а Вас позива да својим радом допринесете истраживачком сагледавању теме:

ТАБУ У УМЕТНОСТИ

(Како се забрањене теме манифестују у уметности и стварности аутора? Шта је за тебе ТАБУ? Шта смо све забрањивали кроз историју? Шта је данас ТАБУ?)

Часопис је намењен онима који се баве, првенствено, хуманистичким наукама и желе да представе своје радове из једне од следећих категорија:

 • књижевност (изворни научни радови, прикази књига и периодика, књижевно-уметнички радови – поезија и проза, есеји)
 • филм (приказ филма, однос књижевности и филма)
 • позориште (прикази представа, театролошки тектови)
 • музика (приказ музичког бенда, појединца, музичког правца)
 • интервјуи
 • ликовна уметност
 • фотографија
 • културолошки и друштвени феномени кроз историју.

Уколико се Ваша идеја не уклапа ни у једну од понуђених, а одговара општем идејном циљу часописа и теми – „Табу у уметности“, свакако ће бити размотрена од стране уредништва.

Молимо Вас да у писању текстова испоштујете следеће пропозиције:

 • дужина текста је највише 4 стране куцаног текста (Word, Times New Roman, Font 12)
 • уколико је могуће да текст буде без фуснота, због техничких могућности самог сајта.
 • Евентуалне напомене и литературу додати на крају текста.
 • Уз текст можете (али не морате) послати до 10 фотографија (већег квалитета), уз право уредништва да одабере оне које ће бити објављене или да дода нове.
 • Примарно писмо сајта је ћирилица. Сходно томе, текстове слати ћириличним писмом. Уколико желите да текст буде објављен латиничним писмом, нагласити то у мејлу.
 • Уз текстове можете слати и одговарајуће линкове који прате текст.

Последњи рок за предају радова је 20. септембар 2016. године, на адресу: casopiskult@gmail.com. Радови ће бити објављивани у складу са планом објављивања на сајту часописа КУЛТ, од 1. до 30. октобра. О термину објављивања сваки аутор ће бити накнадно обавештен мејлом.

Радови ће бити, такође, објављени у првом броју часописа за културу и уметност на крају темата у електронској форми, о чему ћете бити благовремено обавештени. Услов за објављивање текстова јесте да нису раније објављивани. Сваки аутор може послати више радова на задату тему, за више категорија.

За праћење рада Часописа КУЛТ као и за додатне информације можете нам се обратити путем мејла casopiskult@gmail.com или путем Фејсбук профила.

У Новом Саду, август, 2016.
Уредништво КУЛТ-а

Scroll To Top