Позив за слање радова о Злати Коцић

Поштовани,

Дом културе „Грачаница“ добитницима награде „Златни крст кнеза Лазара“ на манифестацији „Видовданско песничко бденије“, као део награде штампа зборник радова посвећен њиховом књижевном делу. Лауреат за 2017. годину била је наша истакнута песникиња Злата Коцић. Најсрдачније Вас позивамо да нам шаљете радове за зборник посвећен делу ове песникиње. Радови се могу односити на све видове стваралаштва Злате Коцић – поезију, поетску прозу, преводе, есеје.

Упутство за писање радова налази се у продужетку.

Рок за слање радова је 01. 03. 2018. године. Радове шаљите на следећe адресе: zbornikradovadomkulture@gmail.com и zarkomilenkovic88@gmail.com

Радујемо се Вашем раду.
Срдачан поздрав,
Жарко Миленковић

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

За објављивање у зборнику радова о добитницима награде „Златни крст кнеза Лазара“ на манифестацији „Видовданско песничко бденије“ прилажу се искључиво оригинални радови који нису објављени или понуђени за објављивање у другој публикацији.

Неопходно је да рад буде исправан у погледу правописа, граматике и стила и да буде лекторисан. Радови могу бити написани ћириличним или латиничним писмом.

 • Подаци о аутору: Наводе се име(на) аутора и презиме(на), као. Име и презиме (Фонт: Times New Roman, 12,) – презиме се пише великим словима у целости.
 • Афилијација: Испод имена аутора даје се и назив и место институције у којој је аутор запослен или студира.
 • Контакт подаци: Електронску адресу аутор ставља у напомену, у фусноту, при дну прве странице чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса првог аутора.
 • Сажетак: Сажетак (апстракт) треба да садржи циљ истраживања, методе, резултате и закључак. Треба да има највише до 100 речи и да стоји између заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, после кога долази текст рада. Сажетак је на српском језику и треба да буде испод наслова рада. Први ред: увучен аутоматски (Col 1). Фонт: Times New Roman, 10.
 • Кључне речи: Број кључних речи до 10.
 • Наслов рада: Два реда испод имена. Формат: фонт Times New Roman, 12, великим словима центрирано.
 • Текст: Формат: фонт Times New Roman, 12, проред 1,5.
 • Навођење (цитирање) у тексту: Библиографске референце налазе се искључиво у тексту према следећем моделу: Текст текст текст текст текст текст текст (Микић 2014: 50) текст текст текст текст текст.
 • Напомене (фусноте): Напомене у тексту давати као нумерисане фусноте и искључиво као коментаре, а не као библиографске референце.
 • Литература (листа референци): Литература треба да садржи све и искључиво библиографске јединице наведене у тексту рада. Литературу навести азбучним редом. Фонт: Times New Roman, 10.
 • Резиме на неком од страних језика: Резиме и кључне речи преводе се на неки од светских језика. Фонт: Times New Roman, 10.
 • Дужина рада: До 20 страница.

Дом културе “Грачаница”

Scroll To Top