Category Archives: Темат

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић.

Овде можете прочитати све текстове:

  1. Душан Стојковић: Остварене визије сигнализма
  2. Јелена Марићевић: Препарирани фаун
  3. Горица Радмиловић: Мутно, логично, док се очи не умоче у слово
  4. Владимир Б. Перић: Сигнал иза М.
  5. Марко Ђукић: Кључ за говно: ‘Пуцањ у говно’ Мирољуба Тодоровића
  6. Јелена Марићевић: Поетика птице грабљивице
  7. Рајна Цветковић: ‘Шесто чуло’ Мирољуба Тодоровића
  8. Урош Ристановић: Полни сплет
  9. Маријана Јелисавчић: Сигнализирање – рикошетирање читаоца
  10. Мирјана Бојанић Ћирковић: Романескни различник Мирољуба Тодоровића
  11. Милена Кулић: Блистави цветови сигнализма
  12. Душан Стојковић: Марина Абрамовић – сигналисткиња
  13. Слободан Шкеровић: Сигналистичка машина
  14. Федор Марјановић: Сигнал слободе
  15. Јелена Марићевић: Бркови песничке свести 
  16. Јелена Зеленовић: Четвороглави Вид