Основано удружење за промоцију културне разноликости „Alia Mundi“

Удружење за промоцију културне разноликости „Alia Mundi“ пре свега за циљ има промоцију идеје културне разноликости, затим промоцију културне разноликости у оквиру српске културе, те подизање свести о значају очувања српске културне баштине. Рад Удружења ће управо бити базиран на ова три постулата.

У оквиру свог рада Удружење „Alia Mundi“ ће настојати да кроз бројне културне, уметничке, књижевне и научне пројекте скрене пажњу на различите аспекте култура света, али ће такође и настојати да скрене пажњу на заборављене, а значајне аспекте српске културе и њене баштине. Концепт идеје културне разноликости биће разрађен кроз различите видове, како културног, тако и уметничког те научног рада.

Посебну пажњу Удружење ће поклонити издавачкој делатности. Објављиваће књиге у којима се обрађују теме везане за идеју културне разноликости, књиге које говоре о различитим феноменима карактеристичним за одређене културе света, затим ће објављивати књижевне преводе, те белетристику која се својом тематиком ослања на идеју културне разноликости, и што је најважније, књиге које својом тематиком настоје да од заборава отргну како материјално, тако и нематеријално наслеђе српске културе. Циљ Удружење „Alia Mundi“ је да својом издавачком делатношћу врати ону првобитну функцију књиге, а то је да она буде средство образовања. Кроз своја издања Удружење ће настојати да едукује своје читаоце, како би након сваке прочитане књиге били богатији за још једно значајно искуство.

Свој рад у области културе Удружење „Alia Mundi“ ће спроводити и кроз два медија чије је издавач. Ради се о магазину „Alia Mundi“ за културну разноликост који својом јасно утврђеном концепцијом обједињује све постављене циљеве рада самог Удружења, као и о веб-порталу „Источни бисер“ који својом јединственом концепцијом настоји да промовише културе Истока, али и да укаже на повезаност српске културе са источњачким културама, те да кроз свакодневно праћење медијске сцене у Србији у области културе, покаже у којој мери Србија заправо сарађује са земљама Истока. Удружење ће такође настојати и да се културно повеже са државама региона и на тај начин постигне културно и духовно јединство народа који су некада делили исту територију, језик и културу.

Удружење ће бити отворено за сарадњу како са појединцима, тако и са институцијама, пре свега делатницима у области културе и уметности. Кроз различите пројекте, активности, радионице, Удружење ће спроводити своју основну мисију, а то је промоција идеје културне разноликости, те промоцији толеранције као једном од постулата на коме треба да почива свако развијено, културно и духовно освештено друштво.

Како идеја културне разноликости све више добија на значају у свету, а како је она у српском друштву које је и само мултикултурално и културно разнолико, више него потребна како би се оно што пре и што боље укључило у европске и светске токове, тако је оснивање Удружење за промоцију културне разноликости „Alia Mundi“ био логични след и насушна потреба српске културе и њеног развоја у данашњем културно разноликом свету.

За културну сарадњу, заинтересовани појединци и институције могу посетите веб-страницу удружења или се јавити на имејл удружења

Др Ана Стјеља, оснивач Удружења за промоцију културне разноликости „Alia Mundi“

Scroll To Top