Феминизам: креативно-критички изазов хомогенизујућим наративима


Радионица је осмишљена као пут у жаришне тачке феминизма: упознавање учесника/ца и дискусија о историји феминизма, оријентацијама у оквиру феминизма и неопходности феминизма у свакодневној пракси живљења.

Доминантни наративи о феминизму, нарочито у медијима, годинама пласирају негативну слику о феминизму, искривљавају његове циљеве и залагања феминисткиња / феминиста. Дискурс против феминизма форсиран је од стране заговорника патријархата и национализма, који рачунају на одсуство знања о феминизму (чему погодује одсуство знања о феминизму и мировном образовању у обавезном образовању и целокупна клима у друштву), и на тај начин одвраћају потенцијално критичко мишљење а у циљу задржавања доминације, позиција моћи, хомогенизујућих слика о свима “другима” и ре/продукције непријатеља и насиља.

Кроз историју, феминистичка залагања допринела су побољшању стања људских права: женама је, због мизогиније у патријархату, много тога било забрањено, те су се кроз ангажман у многим земљама, укључујући и Србију, избориле за многе права: од права на образовање и рад, до многих других. Та борба не припада прошлости, јер је и данашње стање увелико обележено умањивањем значаја рада и деловања жена, њиховим брисањем из историје и стављањем на маргину у многим областима, док симболичку маргину у култури често прати маргина економске не/моћи. Данашњи тренутак је тренутак кризе и такође репатријархализације друштва, због чега је веома ризично наставити с пласирањем неистина о феминизму (у појединим земљама услед тога дошло је до укидања права које су жене дуго уживале). Истовремено, феминизам је отворио врата “другима”, укрштајући се и у теорији и у пракси са бројним другим дисциплинама, те тако критикује сваку хомогенизујућу политику и дискриминацију. У њему је веома значајно наслеђе пацифизма, а што је неопходно сваком друштву. Ученици/е ће се кроз битне аспекте упознати са теоријом и праксом феминизма у многим областима, а на начин да их подстакне да у областима којима се баве критички размотре постојеће стање. Такође, актуелизоваће садашњи тренутак и начин на који критичке интервенције из феминизма могу бити значајне за критику потрошачке културе, хегемоније и класних разлика, а у циљу идеја за конкретне промене у науци и друштву на добробит људи и планете на којој живимо.

Учесници ће испитати своје знање кроз игру појмова о феминизму, роду, постколонијалној теорији. Након њихових интервенција, тенденције у оквиру родних студија и пацифизма биће им изложене презентацијом. Радионица је и даље динамично замишљена: коришћење инсерата из (популарних) филмова или музичких спотова, а за активну дискусију и критичко проматрање. Крај радионице замишљен је за конкретне идеје учесника/ца у пољима њиховог деловања: препознавање и критика доминације и дискриминације (сваког облика: по основу рода, животног доба, припадности мањинској заједници, сексуалном опредељењу и другим), квалитативна промена стања, могућност заједничких акција и умрежавања.

Радионицу води Искра Вуксановић, студенткиња докторских родних студија, ACIMSI, Универзитет у Новом Саду.

Радионица ће бити уприличена 02. јуна 2018. у Еколошком центру Радуловачки у Сремским Карловцима, а у склопу IV Карловачких дана слободне мисли чији је главни организатор Центар за афирмацију слободне мисли.

Учешће на радионици је бесплатно, а сви заинтересовани треба да доставе своје пријаве до 27. маја 2018. на следећу е-маил адресу: afirmacijamisli@gmail.com.

Пријава треба да садржи следеће податке: име и презиме, годиште, кратку биографију, контакт телефон и е-маил адресу.

Scroll To Top