Искра Вуксановић

Феминизам: креативно-критички изазов хомогенизујућим наративима
Радионица је осмишљена као пут у жаришне тачке феминизма: упознавање учесника/ца и дискусија о историји…