Све пише/Све тише; Трага/Драга

Зушан Дахаријевић
(Патологија безвременог вечништа)
ХИПЕРБОЛА
Хипер бол, а?

Све пише 

Свака је песма
Постанак жића
Полно сазнање живота
И зезавање
Недогледна је ту ноћ а
Живот
Вода што целива
Своје пролито
Реч-алас тежи
у мрежи
Да потопи море
Ко шест што тежи
Седам да превлада
Не певам
Да по
____ништим Ишта

Већ да га
У песму довучем
Не отимам од
Т
и
ш
и
н
е

Отимам

т____________и
______ш____________и
н____________у

Вера у Дуго
Је вера у више
Речи се п(л)амте
Али све пише

Растко Лончар

Оригинална верзија:


Све тише

Свака је песма
Постанак бића
Болно сазнање живота
Ишчезавање
Недогледна је пуноћа
Живот
Вода што прелива
Своје корито
Реч-талас тежи
Да потопи море
Ко свест што тежи
Себе да превлада
Не певам
Да поништим Ништа
Већ да га
У песму обучем
Не отимам од
Тишине
Отимам тишину
Вера у Друго
Је вера у више
Речи још п(л)амте
Али све тише

Душан Захаријевић

 

Yuichi Ikehata
 

Трага

Трага,
трага не видиш, речи кажи!
Видиш га само онда
када признаје
да сам ишчашени знамен
са голих низина
где и несмисла оштри су очњаци
сада наплављен
у живом смислоходном бату

Излазиш без пуцања
баш онда када сам
најсвеосетнији

зар не видиш
да пребирам речи
у ритму рефрена

зар не чујеш
да по пустим улицама најављујем
долазак паклених певача

зар не видиш
да су ми речи
једини ја(ст)ук

Душан Захаријевић

 

 Оригинална верзија:

Драга

Драга,
ти не желиш да слушаш лажи?
Желиш ме само онда
када признајем
да сам ишчупани камен
са голих планина
где и јагњади оштри су очњаци
сада заглављен
у живом равничарском блату

Улазиш без куцања
баш онда када сам
најзаузетији

зар не видиш
да пребијам астал
у ритму рефрена

зар не чујеш
да по пустим улицама најављујем
долазак паклених возача

зар не видиш
да су ми руке
једини јастук

Растко Лончар

Scroll To Top