Метаформозе

Химноумље
Немамо ничег. Ни лорда, ни мисионара. Наш лорд је црв. Запеваше доле музе бега, Нестале…
Метаформозе: Стрепња
Не, немој, не сричи! Хоћу да довека Пева и буди поезије дах Песма није лепа…
На Речиместану
Силне извиречце, без мане и страха Страшне као потоп, гласник смисла мрка Ви јурнусте тада…
Сумаватра
Сад смо неизбечни, млаки и нежни Не мислимо: како су тихи, неизбежни Врхови Морала. Охрабри…
Све пише/Све тише; Трага/Драга
Зушан Дахаријевић (Патологија безвременог вечништа) ХИПЕРБОЛА Хипер бол, а? Све пише  Свака је песма Постанак…
Ала је слеп овај свет

Растко Лончар Ала је леп овај свет  Ала је леп овај свет! Негде потоп, негде…

Метаформозе
Стварање у непрекидном дијалогу са традицијом, оцењивање и преоцењивање, вредновање и превредновање! Кретати се путем…