Poziv za temat „Žene i nauka“

Poštovani/a,
pozivamo Vas ovim putem da svojim tekstom učestvujete u formiranju sadržaja trećeg broja Časopisa KULT.

Treći tematski broj biće posvećen temi:

ŽENE I NAUKA

Radovi mogu biti posvećeni temama kao što su: žene i periodika, žene i književna kritika, poetičko sagledavanje književnog stvaralaštva istaknutih spisateljica, žene u kontekstu humanističkih nauka…

Molimo Vas da vaše tekstove pošaljete najkasnije do 15. decembra, a prijave tema do 5. decembra. Svaki autor može poslati više tekstova.

Pravo na objavljivanje u trećem broju časopisa KULT imaju isključivo tekstovi koji nisu ranije objavljivani i koji nisu ponuđeni za objavljivanje u drugim publikacijama.

Tekstovi mogu biti maksimum do 15 strana, sa navedenim spiskom literature na kraju rada. Uz rad poslati i kratku biografiju.

Za praćenje rada Časopisa KULT, kao i za dodatne informacije o tematu, možete nam se obratiti putem mail-a temat@casopis-kult.softerrific.com ili putem fejsbuk profila Časopis KULT.

Radujemo se saradnji sa Vama,

Uredništvo Časopisa KULT

Scroll To Top