Temat “Žene i nauka”

Poziv za temat „Žene i nauka“
Poštovani/a, pozivamo Vas ovim putem da svojim tekstom učestvujete u formiranju sadržaja trećeg broja Časopisa…