Фестивал средњошколске кратке приче

КОНКУРС

1. ФЕСТИВАЛ СРЕДЊОШКОЛСКЕ КРАТКЕ ПРИЧЕ

 

Гимназија “Жарко Зрењанин” из Врбаса расписује конкурс за 1. ФЕСТИВАЛ СРЕДЊОШКОЛСКЕ КРАТКЕ ПРИЧЕ са циљем афирмисања кратке приче као књижевног жанра. Идеја за оснивање Фестивала је подстицање стваралаштва младих који деле заједничку љубав према писаној речи, као и неговање мултикултуралности међу средњошколцима. Позивамо вас да узмете учешће на Фестивалу и да нам пошаљете вашу кратку причу.

Општи услови конкурса:

– Конкурс је намењен ученицима средњих школа;
– На Конкурсу нема тематских ограничења;
– Ученици конкуришу са једном кратком причом написаном на српском језику или на језику националних мањина;
– Кратку причу (уређену према техничким пропозицијама Конкурса) слати на адресу школе (Гимназија “Жарко Зрењанин”, Палих бораца 9, 21460 Врбас) или електронским путем на e-mail адресу Фестивала: gimvrbas.fkp@gmail.com;

– Резултати Конкурса биће објављени на сајту школе/Фестивалаgimnazijavrbas.edu.rs

Посебни услови конкурса

– Кратка прича не може бити дужа од 30 редова / 1.800 знакова (при чему се и размак између речи рачуна као знак);
– Прихватају се искључиво оригинални ученички радови који нису објављени или понуђени за објављивање у другој публикацији;
– Ученици своје радове достављају у Пријавном формулару (који се налази на овом сајту);
– Текст приче може бити на ћирилици или латиници (уколико је прича на језику националних мањина, обавезно уз оригинални текст доставити и превод на српски језик);
– Уз рад доставити пуно име и презиме ученика, назив школе, име ментора, адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
– Крајњи рок за достављање радова је 15. мај 2018. године;
– Примљени рукописи се не враћају, а организатор Фестивала задржава право на објављивање прича пристиглих на Конкурс;
– Награђени радови биће штампани у часопису “Млади Дани” и објављени на страници Фестивала;
– Аутори најбољих прича биће позвани на завршну свечаност Фестивала која се одржава крајем маја месеца у Гимназији “Жарко Зрењанин”у Врбасу, када ће бити уприличена и свечана додела награда и диплома.

– Контакт особе: Младен Ђуричић и Јелена Вујовић (gimvrbas.fkp@gmail.com).

Гимназија “Жарко Зрењанин” из Врбаса

Scroll To Top