Весна Којашевић

Родни однос у роману „Боја пурпурна“ Alice Walker
(с аспекта семиотичке границе индивидуе) Са аспекта семиотике,((Семиотика је наука која се бави проучавањем знакова.…
Моменти маргиналности и екс-центричности у роману Вољена Тони Морисон
Питање културе доводи у свест питање положаја субјекта, а питања која се не тичу самог…
Надреалистички моменти у поезији Васка Попе

посматране кроз призму надреалистичких слика (Ђорђо де Кирико, Салвадор Дали, Рене Магрит) Природа поезије Васка…

ПОРТРЕТИ ПАПА КОД РАФАЕЛА И ТИЦИЈАНА (ДРУГИ ДЕО)

Тицијан (Tiziano Vecelli или Tiziano Vecellio 14888/ 1490-1576) био је италијански сликар XVI века.  Био…

ПОРТРЕТИ ПАПА КОД РАФАЕЛА И ТИЦИЈАНА (ПРВИ ДЕО)
Сликање портрета представља много више од решавања уметничке форме. Главни проблем је шта све портрет…