Немања Милошевић

Друштвени корени “старлетизације”
У данашње време готово је незамисливо у било ком тренутку укључити свој ТВ пријемник, а…
Шта је то ејџизам?
С обзиром на све драстичнији пораст удела старог становништва, како у Европи, тако и у…
Религија као фактор друштвеног сукоба
Као што је већ писано, религија као друштвена појава може имати функцију друштвене интеграције. Међутим,…
Религија у служби друштвене интеграције
Када се у социолошким круговима спомене име Емила Диркема, поред његовог виђења као претече функционализма,…
Појам кича и виђење од стране Лудвига Гица
Увод Садржина овог рада биће фокусирана на опште значење и карактеристике појма кича. У раду…
Културна хегемонија и државни идеолошки апарати у схватањима Грамшија и Алтисера
Хегемонија Свој рад Грамши почиње поимањем аспеката надмоћи друштвених група, где наводи да се она…