Матица српска

Читалачке препоруке Сање Перић

Горица Радмиловић, Седи, ујешће те камен, Удружење књижевника и књижевних преводилаца, Панчево 2022: Оригинални песнички…

Пожар времена и пепео сећања

Милан Тица, Из албума несталог у пожару, Матица српска, Нови Сад 2022. Док мали Исус…

Шести број Доситејевог врта (неколико запажања)
(Доситејев врт: годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић“, уредници Душан Иванић, Исидора Бјелаковић и Драгана Грбић, Задужбина…
“Летопис Матице српске” у време уредниковања Тодора Манојловића
Летопис Матице српске јесте најстарији српски књижевни часопис јер излази, може се рећи, у континуитету…