Исидора Пејаков

Друштвена критика у симфоник металу
Део други – критика религије У претходном делу, било је речи о песми Consign to…
Критика капитализма у песмама симфоник метала
(Део први) Музика је веома занимљива тема, како за уметничку, тако и за научну обраду.…
Дигитална култура и кибернетско доба
Када се говори о дигиталној култури, увек се првенствено морају дефинисати оба термина. Чарли Гир…
Јапанска урбана социологија и јапанска концепција града
Увод Град – појам који се данас употребљава свакодневно, без упитности о томе шта тај…
Поткултура као аналитичко оруђе социологије
Поткултуре су одувек биле феномен који је интригирао социологе. Као и сама култура, појава дистинктивних…
Однос природе и друштва у културном контексту са примером Јапана
Култура, са свим пратећим веровањима, идеологијама и вредностима, као и навикама, има велики утицај на…
Јапанско друштво и шинтоизам
 Шта је шинтоизам? Кроз овдашње образовне системе се провлаче разне религије и митологије, али оно…