Владимир Перић

Владимир Б. Перић: Џезерске синкопе (интервју)

Владимир Б. Перић рођен је 1976. године у Шапцу. Докторирао је 2013. године на Филолошко-уметничком…

Владимир Перић и музички аутодиктат

(Етиде оп. 4, Владимир Б. Перић, Крагујевац: Кораци, 2021) Чини се, ономе ко се први…