Владимир Б. Перић

Отвореност ка свету и брига-за-другог

(Мирослав Алексић, Бдење пингвина, УК „Кораци“, Крагујевац 2024) – реч уредника књиге Бдење пингвина др…

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

SIGNAL IZA M.
(Vizije signalizma = Visons of Signalism, Everest Media, Beograd, 2017) Teleološko ishodište diskursa koji se…