Сања Перић

Читалачке препоруке Сање Перић

Горица Радмиловић, Седи, ујешће те камен, Удружење књижевника и књижевних преводилаца, Панчево 2022: Оригинални песнички…

Поезија сласти туфахије и оштрине длаке

(Јелена Марићевић Балаћ, Без длаке на срцу, Everest Media, Београд 2020) Јелена Марићевић Балаћ ново…