Петар Подолски

Мултиплицирана пажња или брзина живота?
Дом културе „Студентски град“ на Новом Београду. Саграђен 1971. године. Још увек операбилан. Неизбежно Неизбежно…
Средњи пут
Јаков: Је л' имаш нешто што желиш да ми кажеш? Матеја: Да, молим те. Данашња…
Rudolf Steiner – mysticism or science
Rudolf Steiner (1861-1925) is a founder of Antroposophia after separated from Theosophical Society and a…
Рудолф Штајнер – мистицизам или наука
Рудолф Штајнер (1861-1925) је основао Антропозофију након што се одвојио од Теозофичког друштва. Он је…