Tag Archives: Култура

Žene i nauka: Treći broj časopisa KULT

Dragi čitaoci i saradnici,

Zadovoljstvo nam je da sa Vama podelimo treći broj časopisa KULT, koji je u potpunosti posvećen temi Žene i nauka.

Treći broj možete preuzeti ovde:

Žene i nauka: Treći broj Časopisa KULT

Izašao je novi broj časopisa KULT koji je u potpunosti posvećen temi Žene i nauka. Nakon prva dva broja (Tabu u umetnosti i Književno stvaralaštvo Zorana Živkovića) treći broj časopisa za Kulturu, Umetnost, Literaturu i Teatar posvećen je osvetljavanju pozicije žene u nauci, književnosti i kulturi uopšte.

Pored stalnih saradnika časopisa KULT, u formiranju ovog broja učestvovalo je nekoliko univerzitetskih profesora, stručnjaci iz humanističkih i društvenih nauka i studenti različitih studijskih programa iz Srbije i inostranstva. Na skoro tri stotine stranica, autori se u svojim naučnim radovima bave položajem žene u nauci, počev od srednjeg veka, preko renesanse, medjuratnog i posleratnog perioda do monografije iz 2017. godine. Na samom početku čitaoci mogu pročitati dva intervjua – sa prof. dr Ljiljanom Pešikan Ljuštanović i sa prof. dr Snežanom Smederevac, cenjenim i važnim ženama iz oblasti obrazovanja i nauke.

Objavljivanje ovog broja ima značaj ne samo zbog apostrofiranog tumačenja ove aktuelne teme, već kao važan izazov za nova i produbljenija tumačenja pozicije žene u nauci.

Uživajte u čitanju!