Импулс фестивал

Импулс фестивал – студентски фестивал добрих пракси
Први Импулс фестивал у организацији студената Сценске архитектуре, технике и дизајна биће одржан током три…
Потреба за музичким садржајем – мапирање и реализација

Разговор #2 среда, 12. април 2017, 18:30h Клуб „PUBeraj“ Лазе Телечког 12, Нови Сад

Импулс фестивал – Самоорганизовано позориште: препреке и подстицаји

Импулс фестивал „Самоорганизовано позориште: препреке и подстицаји“