Душан Васиљев

Душан Васиљев и послератни човек
Манифестација стања духа послератног човека у поезији Душана Васиљева Прозни и драмски писац и песник,…
Мотиви природе у поезији Душана Васиљева
Мотиви природе у функцији приказивања послератне атмосфере у поезији Душана Васиљева Премда лирско стваралаштво Душана…