Душан Васиљев

dušan vasiljev-časopis kult-sofija popović
Душан Васиљев и ратни трагизам

Плач матере човекове Душана Васиљева: мајка као универзални симбол ратног трагизма Револт је представљао изразито…

Душан Васиљев и послератни човек
Манифестација стања духа послератног човека у поезији Душана Васиљева Прозни и драмски писац и песник,…
Мотиви природе у поезији Душана Васиљева
Мотиви природе у функцији приказивања послератне атмосфере у поезији Душана Васиљева Премда лирско стваралаштво Душана…