Жртвовање краља: мит у драмама Љубомира Симовића

Читалачке препоруке Сање Перић

Горица Радмиловић, Седи, ујешће те камен, Удружење књижевника и књижевних преводилаца, Панчево 2022: Оригинални песнички…