За шаку снова

Бела пустиња за плаву мисао у отварању књиге

(Вјећеслав Берар, За шаку снова, Прометеј 2022) Ако сте радознали да претражите хлорофилију тишине са детаљима…