Вјећеслав Берар

Девојка у шуми
Аутор фотографија: Вјећеслав Берар