Вићазослав Хроњец

Песник и границе
Адам Светлик, који је звање магистра стекао управо тематизујући стваралаштво Вићазослава Хроњеца, а сада професор…