Успавана Матилде

Успавана Матилде – приповест о Матилде

(одломак из романа) Из пера Матилде вон Регенштајн Ја, Матилде Вон Регенштајн, научила сам рано…