Убиство с предумишљајем

Селенићев роман на платну
Када је 1995. године премијерно изведен филм Убиство с предумишљајем, иако у сјајној режији и…