Тело као инструмент

Да и Ре, тело као инструмент
Да и Ре, тело као инструмент, својеврсни хибрид концерта, представе, физичког театра и уметничког перформанса…