Тања Миленковић

Ониричка фантастика у „Хазарском речнику“ Милорада Павића
Увод Хазарски речник Милорада Павића спада у ред најбољих постмодернистичких дела, како у српској, тако…
Идеал мушке лепоте у „Самсону и Делили“ Лазе Костића
Увод Лаза Костић, у својој поеми Самсон и Делила, обликује свога јунака према библијском предлошку,…
Настасја Филиповна: васкрсење и лепота
Настасја Филиповна је главна јунакиња романа Идиот Фјодора М. Достојевског. Њено име је симбол: Настасја…