Steve Reich

Стив Рајх: Нуклеус новог музичког језика
Историја музике је често историја људских реакција на њу. Одличан пример за то јесте минималистичка…