Стеван Раичковић

Ленка Настасић: Са друге стране пера

Ленка Настасић (рођ. 2000) је студенткиња треће године ОАС Српске књижевности на Филозофском факултету у…

Лирски усамљеници из Раичковићевих песама о граду
(Тескоба градске ширине и бесциљна лутања по њој) Разноврсност песничких тема и мотива, разноликост форме,…
Мисаони одјеци једне стваралачке нужности
(духовно-семантички потенцијал песме у Записима о црном Владимиру) Свест о песми: Већ почетком педесетих година…
Нестали голубови
У тој дубини Плавој И без руба Тражио сам, већ одавно, Голуба. Али све што…