Софија Муњас

ЈЕДНОСТАВНО – ЛЕПОТА
Још један осврт. Још речи. Још једна опомена на нашу заосталост и безвремене табуе. Тако пуно…