Слободан Селенић

Идеологија и национализам у роману “Убиство с предумишљајем”
“Критеријуме за процену једног уметничког дела, чини ми се, легитимно је тражити само у њему…
Селенићев роман на платну
Када је 1995. године премијерно изведен филм Убиство с предумишљајем, иако у сјајној режији и…