Сања Ћетојевић

Песник Доситеј
Доситејева поезија дуго није била предмет истраживања. За то је могуће наћи више разлога. Као…
Венцловић – од барокне до постмодерне прозе
У 17. веку српска књижевност напушта своју традицију и средњовековно наслеђе и окреће се Западу…