Салвадор Дали

Гала, уљез који је продрмао надреализам
Књижевница Моника Згустова објављује La intrusa. Retrato intimo de Gala Dali (Уљез. Интимни портрет Гале Дали),((Monica…
Надреалистички моменти у поезији Васка Попе

посматране кроз призму надреалистичких слика (Ђорђо де Кирико, Салвадор Дали, Рене Магрит) Природа поезије Васка…