Рудолф Штајнер

Рудолф Штајнер – мистицизам или наука
Рудолф Штајнер (1861-1925) је основао Антропозофију након што се одвојио од Теозофичког друштва. Он је…