Рене Маргит

Надреалистички моменти у поезији Васка Попе

посматране кроз призму надреалистичких слика (Ђорђо де Кирико, Салвадор Дали, Рене Магрит) Природа поезије Васка…