Р. Џ. Калвервел

Анхедонија или страх од ужитка
У женском кључу Надежде Чачинович, термин анхедонија дословно значи страх од ужитка. Обично и не…