Привремени боравак

Пливање до сопственог мес(т)а
(Јасмина Топић, Привремени боравак. Архипелаг: 2020)((Сви цитати у тексту преузети су из овог издања.)) Након…