Поета

Снажно поимање лепоте
„Хаику за Татјану Дебељачки“ / „Haiku for Tatjana Debeljački” „Поета“ конкурс / „Poeta” contest Издавач /…