Плави круг

Траговима историјских веза два народа

(књижевност, уметност и духовност обједињене у причи о Рилском манастиру) Почетком месеца јуна прошле године…